Jaký máte přístroj?

Pokud odpovídá tomuto obrázku, pokračujte zde. Jinak čtěte návod k použití a pokud dokážete vytvořit záznam o trase ve formátu GPX, můžete se zaregistrovat na tomto serveru a zdarma využít služeb celé skupiny KUDY serverů.

Jistě máte základní informace o použití přístroje – zapíná se posuvným vypínačem na boku. Záznam trasy signalizuje blikáním modré kontrolky (to nastane po krátké době od zapnutí přístroje na volném prostranství). Záznamy kratší, než 1 min. nemusí ukládat. To vše a něco navíc se dozvíte v příbalovém letáku zde

Svou první trasu máte pravděpodobně již v přístroji zaznamenanou. Pokud ne, čtěte návod k použití.

Pro zahájení práce se zaregistrujte zde na serveru. Registrace

Zkopírujte si program pro stažení záznamu o trasách z přístroje Kudyšel (GPS logger) a nainstalujte ho. K dispozici zde

Pokud narazíte na nějaké problémy, čtěte návod k použití programu zde

Předtím, než poprvé zasunete přístroj do USB portu Vašeho počítače, zkontrolujte tyto body :

  • máte v přístoji zaznamenanou trasu
  • registrace na serveru proběhla úspěšně
  • máte nainstalován program Kudyšel comfort pro práci s loggerem a tento program běží ve Vašem počítači

Zapněte přístroj – musí svítit modrá kontrolka. Po zasunutí do USB portu Vašeho počítače kliknete levým tlačítkem myši na ikonku Kudyšel v systémové liště. Poté začne stahování dat do počítače a posléze i jejich nahrání na server.

Následující postup nepotřebuje další vysvětlení. Pokud došlo k něčemu neobvyklému, restartujte počítač a opakujte celý proces od začátku.

Pokud ani to nevedlo k úspěchu, kontaktujte svého prodejce.